Päivämäärä Viimeinen pvm Aika Kurssi Paikka Tarkenne Ilmoittautuminen tni_id
2021-09-30 1940 _ [60,00] Cevni-kurssi Paikka avoinna Binääridataa ei voi viedä Excel-muotoon 123
COUNT = 1